Update: WOZ-waarde openbaar vanaf 1 oktober 2015!

Zoek de WOZ-waarde van een pand via het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid.


Er blijken nog wat alternatieve websites in het leven geroepen te zijn door diverse, andere Nederlandse gemeenten:

Bekijk de meest recente ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt in deze animatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Welkom bij WOZ-Wijzer

Welkom op WOZ-Wijzer.nl en wordt wijzer over de WOZ-waarde van uw woning! Per 1 juli zal de WOZ-waarde openbaar worden. Volg daarom deze website voor de laatste updates en nieuws.Aantal huizen te koop op Funda via Floris.nu

Wet Fosfaatrechten aangenomen

Nadat de Tweede Kamer er een hele avond en nacht over heeft gedebatteerd is de Wet fosfaatrechten aangenomen. Daarbij is wel een aantal wijzigingen doorgevoerd door de Tweede Kamer.

EVS publicatie NVM

Volgens de Europese wetgeving moeten taxateurs zich voorbereiden op de Europese praktijk met de specifieke Europese taxatiestandaard (EVS).

Waarom wil de makelaar mijn paspoort kopiëren?

Als je een makelaar inschakelt voor de (ver)koop van onroerend goed, sluit je een opdracht tot dienstverlening met het makelaarskantoor. Niet alleen worden je gegevens dan op deze opdracht genoteerd, ook zullen de meeste makelaars vragen of ze je identiteitsbewijs mogen kopiëren. Deze vraag kan ook gesteld worden als je de koper bent. Maar mag de makelaar dit vragen?

Waardering monumenten in woningmarkt neemt fors toe

De waardering voor onze monumenten is groot. Onderzoek hiernaar laat zien dat Nederlanders het belangrijk vinden dat ons cultureel erfgoed behouden blijft. Maar hoe vertaalt zich dat in een financiële waardering voor monumenten ten opzichte van reguliere woningen? In een gezamenlijk onderzoek naar de huidige stand van zaken op de woningmarkt voor monumenten trekken de NVM en het Nationaal Restauratiefonds een aantal interessante conclusies.

ESRB waarschuwt voor hoge hypotheekschulden

Het Europees Comité voor systeemrisico’s (European Systemic Risk Board, ESRB) is opgericht in 2010 en belast met het monitoren van de risico’s in de Europese financiële sector en het doen van aanbevelingen om risico’s te adresseren.

Akkoord over verplicht energielabel C voor kantoren

In 2023 wordt een energielabel C verplicht gesteld voor kantoren. Dit is afgesproken om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen, de verwachting is dat met de maatregel 8 petajoule aan energiebesparing per jaar kan worden gerealiseerd.

Pagina's